Taggad på växthus!

Nu står det färdigt, växthuset jag har väntat på sedan midsommar. Leveransen blev försenad på grund av rådande pandemi, så när det äntligen dök upp den 30 november kastade vi oss över monteringsbeskrivningen så fort vi kunde. Många timmars arbete senare, i ljuset av en bygglampa och två pannlampor, kan vi nu beskåda vårt verk. Nu gäller det att bestämma vad som ska få växa därinne – och kampen är hård 😀

sdr

Published by fogelmia

3-barnsmor och hustru som får utlopp för sin kreativitet genom att musicera, virka och sy. Senaste tillskottet i kreativitetsuttrycken är ett växthus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: